Sol·licitud d'Alta

  (*) Camps obligatoris

   Consulta a l'instant

   (*) Camps obligatoris

   Avís legal

   1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

   Conforme al que s’estableix en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), s’informa els usuaris de www.inglet.com (d’ara endavant, LA WEB) que aquestes són les dades del propietari d’aquest lloc web:

   INGLET, SLU està domiciliada al carrer Av. Cervera, 21 25300 Tàrrega (Lleida) Espanya, amb CIF B25070434. Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Vol. 90 de societats Foli 31, Fulla l-1606, Inscripció 1a – 3-6-92.

   En aquest espai, els usuaris trobaran tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre ells i INGLET, SLU com a responsable de la WEB. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

   INGLET, SLU, com a responsable de la WEB, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

   LA WEB, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic).

   2. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

   Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines integrants de la WEB, inclosos els continguts, productes i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la WEB accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment en ella.

   Per les constants innovacions i desenvolupament, INGLET, SLU reserva el dret de modificar les especificacions tècniques, fotografies, així com qualsevol altra informació aquí recollida, dels seus productes i publicitat, sense prèvia notificació.

   3. DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM

   Llegeixi la Política de Privacitat

   4. COMPROMISOS I OBLIGACIONS

   L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la WEB no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb INGLET, SLU. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar LA WEB, els seus serveis, productes i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

   Queda prohibit l’ús de la WEB amb finalitats il·lícites o lesives o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament d’aquesta.

   Respecte dels continguts, es prohibeix:

   La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.
   Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
   La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

   En la utilització de la WEB l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’INGLET, SLU o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar LA WEB o que impedís, de qualsevol forma, la seva normal utilització.

   No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant INGLET, SLU no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

   5. MESURES DE SEGURETAT

   Les dades personals comunicades per l’usuari a INGLET, SLU poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a INGLET, SLU, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

   6. RECLAMACIONS

   L’usuari podrà realitzar reclamacions remetent un correu electrònic a comercial@inglet.com indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seva reclamació.

   7. PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

   Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible aquí.

   8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

   En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la WEB, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’INGLET, SLU. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INGLET, SLU.

   L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la WEB, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

   En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en LA WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a INGLET, SLU indicant:

   Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
   Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en LA WEB, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

   9. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

   INGLET, SLU no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

   La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la WEB, o dels seus serveis i continguts.
   L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
   L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
   La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en LA WEB.
   Els danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la WEB.

   10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

   Amb caràcter general les relacions entre INGLET, SLU amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en LA WEB es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Lleida.

   11. CONTACTE

   En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre LA WEB, si us plau dirigeixi’s a comercial@inglet.com

   0